بازدید دانش آموزان دبیرستان آیت الله خامنه ای از مرکز رشد فناوری سلامت

بازدید دانش آموزان دبیرستان آیت الله خامنه ای از مرکز رشد فناوری سلامت

تعدادی از دانش آموزان دبیرستان آیت الله خامنه ای از مرکز رشد و واحدهای فناور بازدید به عمل اوردند. در این بازدید آقای ناظمی مدیر مرکز در ابتدای بازدید به توجیه دانش اموزان در خصوص مراکز شد پرداخت و سپس کارشناسان واحدهای فناور محصولات و دستاوردهای خود را برای دانش آموزان تشریح نمودند