حضور مرکز رشد فناوری سلامت در سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان سمنان

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان سمنان که به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و از تاریخ 11 آذرماه به مدت 4 روز در دانشگاه پیام نور مرکز سمنان برگزار شده بود شرکت کرد. در این نمایشگاه علاوه بر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه اجرائی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری استان، مراکز تحقیقاتی، واحدهای تولیدی بخش صنعت، معدن و کشاورزی و نیز واحدهای خدماتی حضور داشتند و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.