بازدید آقای دکتر امامیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، از مرکزرشد فناوری سلامت

جلسه هم‌اندیشی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در روز دوشنبه  مورخه 21/12/1396 ساعت 10 صبح در محل مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیت­های این مرکز در سال 96 توسط مدیر مرکز آقای ناظمی ارائه گردید و پس از آن واحدهای فناور به ارائه گزارشی از فعالیت­های خود و همچنین بیان مشکلات موجود پرداختند. در ادامه جلسه دکتر امامیان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تاکید بر فعالیت علمی و تجاری هرچه بیشتر از سوی واحدهای فناور، حمایت همه جانبه دانشگاه در راستای ارتقا  مرکز رشد و واحدهای مستقر در آن را اعلام نمودند.