چشم اندازی روشن در راستای تولید محصول ارزشمند ایرانی

در تاریخ 25 اردیبهشت 1397، دومین نشست مشترک شرکت نو اندیش قاره کوچک (مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت) با حضور مدیران واحد صنعتی ارمغان طبیعت آسارا که به تولید محصولات آرایشی و بهداشتی مشغول میباشد، در محل مرکز رشد فناوری سلامت  برگزار شد که به عقد تفاهم نامه همکاری منجر گردید.