فراخوان وزارت بهداشت در جهت توسعه فناوري سلامت

وزرات بهداشت، درمانو آموزش پزشكي با همكاري و حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري فراخواني به شرح ذيل در جهت توسعه فناوري هاي سلامت منتشر كرده است:

با توكل و استعانت از خداوند متعال و پس از 5 فراخوان دارويي و 2 فراخوان در حوزه تجهيزات پزشكي، فراخوان فعلي در جهت حمايت از طرح هاي حوزه سلامت در محورهاي زير ارائه مي گردد:

1- تجهيزات پزشكي

2- واكسن و فرارده هاي بيولوژيكي

3- مواد و تجهيزات آزمايشگاهي

4- تجهيزات توانبخشي

5- گياهان دارويي و طب سنتي

6- سلول درماني و طب ترميمي

7- فناوري اطلاعات و رباتيك پزشكي

جهت اطلاع از مشخصات و نحوه ارسال طرح ها متن كامل خبر را دريافت كنيد.

متن كامل فراخوان وزارت بهداشت در جهت توسعه فناوري سلامت