برگزاری دوره كشت گياه دارويي گل گاوزبان

برگزاری دوره كشت گياهدارويي گلگاوزبان

با همکاری

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق

مرکز آموزش فنی و حرفه­ای خواهران شاهرود


طول دوره آموزش:46 ساعت (دو هفته)

زمان آموزش نظری: 22 ساعت

زمان آموزش عملی 24 ساعت

زمان برگزاری دوره: تابستان  1394

ظرفیت دوره: 30 نفر


محل برگزاری کارگاه تئوری: سالن آموزش مرکز فنی و حرفه­ای خواهران

محل برگزاری کارگاه عملی: بعد از تقاطع جاده کمربندی (تهران - مشهد) و جاده رویان

 ثبت نام برای عموم( خواهران و برادران ) آزاد است.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از قوانین و مقررات ثبت نام می­توانید با شماره تلفن­های 02332361166و  02332361155 مرکز فنی و حرفه­ای خواهران شاهرود ، 02332350006 مركز رشد فناوري سلامت ،شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرقو يا با پست الکترونیکی mehrejaz@shmu.ac.ir  تماس حاصل فرمایید.

در پایان به کارآموزانی که دوره را با موفقیت به پایان رسانند گواهینامه مهارت فنی و حرفه­ای اعطاء می­گردد.