کارگاه آموزشی تئوري و عملي اسانس گیری ازگیاهان دارویی

در روز چهارشنبه مورخ 22 مهر ماه 1394 کارگاه آموزشی تئوري و عملي اسانس­گیری ازگیاهان دارویی در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود توسط شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق با حضور اقشار مختلف بویژه دانشجویان و کسبه فعال در حوزه گیاهان دارویی از ساعت 2 تا 7 بعداز ظهر برگزار گردید.در ابتدای کارگاه پس از تلاوتی چند از آیات کلام لله مجید آقای مهندس امیری بهزادی مدیر عامل شرکت، ضمن خیر مقدم به کارآموزان حاضر در دوره به معرفی سرفصل کارگاه که عبارت از معرفی برخی از گیاهان دارویی اسانس دار، ترکیبات و مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویی، معرفی انواع روش­های استخراج و انجام عمل استخراج به صورت عملی توسط مدرس کارگاه و کارموزآن پرداخت. در این کارگاه آموزشی آقای دکتر باباخان­زاده به عنوان مدرس اقدام به شرح سرفصل تئوری کارگاه نموده و در ادامه سپس از استراحتی کوتاه و پذیرایی، ایشان به آموزش اسانس­گیری با دستگاه کلونجر به روش آزمايشگاهي پرداخت.