برگزاری کارگاه تئوری و عملی عرق گیری به روش سنتی از گیاهان دارویی

در روز چهارشنبه مورخ 20آبان ماه 1394 کارگاه آموزشی عرقگیریبه روش سنتی ازگیاهاندارویی در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تشکیل گردید. اين كارگاه تئوري و عملي با تلاوتی چند از آیات قران کریم و سپس خیر مقدم آقای امیری بهزادی (مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق) در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آغاز و با عنوان کردن  سرفصل ها و موضوعات کارگاه ادامه یافت.

در ادامه مدرس کارگاه آقای دکتر باباخان زاده متخصص فعال در حوزه گیاهان دارویی ضمن معرفی بسیاری از گیاهان دارویی و مواد مو‌ثره آنها‌به توضیح پیرامون انواع روش های استخراج (عرق گیری) پرداخته و پس ازاتمام قسمت تئوری و استراحتی کوتاه همراه باپذیرایی، ایشان آموزش عرقگیری به روش سنتی از گیاه نعناءبااستفاده از دستگاه تقطیر را انجام دادند. لازم بذکر است که در ادامه برگزاری دوره های مختلف استخراج ترکیبات موثره گیاهان دارویی در هفته های آتی کارگاه های آموزشی عصاره گیری، اسانس گیری و کرم و لوسیون سازی توسط شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق با اعطاء مدرک معتبر فنی و حرفه ای برگزار می گردد.