برگزاری کارگاه شناخت و کاربرد گیاهان دارویی

کارگاه آشنایی و شناخت و کاربرد گیاهان دارویی در روز در روز دوشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1394 توسط مدرس شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق در محل مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود برگزار گردید. مدرس این کارگاه آقای دکتر باباخانزاده متخصص فعال در حوزه گیاهان دارویی بود که به معرفی رایج ترین گیاهان دارویی ایران، روش های تکثیر و پرورش آنها، طبقه بندی ترکیبات و استخراج مواده موثره این گیاهان پرداخت و پس از اتمام قسمت اول و استراحتی کوتاه همراه با پذیرایی، ایشان به کاربردهای گیاهان دارویی ، معرفی اندام حاوی ماده موثره و روش مصرف آنها پرداخته و نمونه­ های گیاهی متعلق به شرکت مذکور به نظر کارآموزان رسید.