برگزاری چهارمین هفته استانی فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اهداف:

 • ترویج دانش آموزی، دانشجویی و صنعتی فناوری نانو
 • تبیین توانمندی های فناوری نانو در کشور و استان
 • نمایش دستاوردهای فناوری نانو کشور و استان
 • شناسایی پتانسیل های استان در حوزه فناوری نانو
 • انتقال فناوری نانوو تجارب موفق این حوزه به صنایع استان
 • معرفی ستاد نانو، برنامه ها  و آیین نامه های حمایتی
 • بررسی موانع و مشکلات توسعه فناوری نانو در استان

برنامه ها:

 • نمایشگاه عکس و دستاوردهای فناوری نانو کشور و استان
 • برگزاری سمینارهای دانش آموزی، دانشجویی و صنعتی فناوری نانو
 • برگزاری هم اندیشی های مختلف ویژه اساتید، دانشجویان و صاحبان صنایع
 • برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور مسئولین و کارشناسان ستاد نانو
 • بازدید از کارخانه ها و صنایع مرتبط با فناوری نانو استان

 

زمان و محل برگزاری: سه شنبه 18/12/1394  از ساعت 14 الی 17 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری به شرکت کنندگان کارگاه گواهی داده می شود.