برگزاری کارگاه عملی شناخت گیاهان دارویی

کارگاه عملی شناخت گیاهان دارویی در روز جمعه مورخ 3/7/ 95 توسط شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق به صورت بازدید از منطقه قطری شاهرود برگزار گردید و عده ای از علاقمندان دوره های گیاهان دارویی راس ساعت 7:30 صبح از محل درب مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به منظور بازدید از منطقه و شناسایی و معرفی گونه های گیاهان دارویی توسط مدرس دوره، آقای دکتر باباخانزاده عضو شرکت مذکور و محقق گیاهان دارویی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان سمنان به منطقه قطری شاهرود عزیمت نمودند. کارگاه مذکور تا ساعت 15 پس از شناسایی بیش از 30 گونه اندمیک از گیاهان دارویی منطقه شاهرود و معرفی خواص و ترکیبات آنها و همچنین جمع آوری نمونه های گیاهی، اقامه نماز و صرف نهار ادامه یافت و پس از جمع بندی در ساعت 16 به کار خود پایان داد. لازم بذکر است که در انتهای کارگاه گواهی فنی و  حرفه ای  به شرکت کنندگان در کارگاه اعطاء گردید.