برگزاري جلسه با حضور معاون محترم دارو و غذا

در روز شنبه مورخ 3/22/ 95 جلسه ای با حضور سرکار خانم دکتر میرزا محمدی معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و دو تن از کارشناسان مسئول این معاونت خانم مهندس فلاح و خانم مهندس منتظری به ریاست مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،در محل مرکز رشد تشکیل گردید در ابتدا پس از تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید و خیر مقدم توسط آقای مهندس ناظمي مديريت مركز رشد، ايشان به اهداف جلسه، معرفی مرکز رشد و شرکت های مستقر درآن پرداختند که  توانمند نمودن افراد فعال و علاقمند جهت حضور در بازار كار، ایجاد شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، به اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین توانایی شرکت های مستقر در مركز رشد در ارائه خدمات گیاهان دارویی، IT و تجهیزات پزشکی اشاره نموده و خواستار همکاری بیشتر با معاونت غذا و دارو به ویژه در زمینه گیاهان دارویی با توجه به پتانسیل هاي موجود در مرکز شدند. در ادامه نیز خانم دکترمیرزا محمدی ضمن تشکر و تقدیر از فعالیت های صورت گرفته و قول همکاری با دست اندرکاران مرکز رشد به بیان دیدگاه ها و امکانات موجود و همچنین نحوه همکاری های متقابل پرداختند. جلسه در ساعت 10:30 صبح پس از بازدید معاون و کارشناسان محترم غذا و دارو  از نمونه های گیاهان دارویی کشت شده در فضای سبز مرکز رشد توسط شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق با حضور کلیه حضار به کار خود خاتمه داد.