برگزاري دوره آموزشی حقوق مالکیت فکری و اقسام آن با رویکرد ثبت اختراع

اولین دوره آموزشی حقوق مالکیت فکری و اقسام آن با رویکرد ثبت اختراع برای دانشجویان رشته بهداشت محیط به مدت سه روز در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود برگزار گردید. این کارگاه آموزشی با حضور آقای مهندس ناظمی مدیر مرکز رشد فناوری سلامت، آقای مهندس امیری بهزادی و عده ای از دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید که از مهمترین سرفصل های این دوره آموزشی بیان مقدمه ای بر تاريخچه مالكيت فكري، اهداف و مزایای حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، آشنایی با فرآیند ثبت اختراع در ایران و آشنایی با سیستم الکترونیکی اداره ثبت اختراع بود. لازم بذکر است که در طول مدت برگزاری دوره مذکور دانشجویان به چند گروه تقسیم شدند و هر کدام ایده ای را پس از جستجو در پایگاه داده ها برای جلوگیری از تکراری بودن انتخاب کرده و پس از تهیه اظهارنامه و ادعانامه اختراع یا ایده مورد نظرشان نسبت به ثبت و بارگزاری این مدارک در سامانه اداره کل مالکیت معنوی اقدام نمودند.