شركت عضو تیم ملی تیراندازی با شعار "حمایت از برنامه های مبارزه با ایدز" در مسابقات جهانی باکو

فاطمه امیری بهزادی ورزشکار عضو تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی ایران با شعار سلامت محور "حمایت از برنامه های مبارزه با ایدز در مسابقات جهانی باکو شرکت کرد".

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان ، فاطمه امیری بهزادی تیرانداز با سابقه عضویت در تیم ملی ، هفته گذشته راهی مسابقات جهانی در کشور آذربایجان شد . این ورزشکار در این دوره از مسابقات با شعار سلامت محور"مبارزه با اچ آی وی" و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق مستقر در این مرکز رشد راهی مسابقات شد و با حریفانش به رقابت پرداخت. که حضور با این شعار سلامت محور مورد توجه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این دوره از مسابقات قرار گرفت .