برگزاري كارگاه تغذيه سالم بر اساس مزاج

برگزاري كارگاه تغذيه سالم بر اساس مزاج (دوره پيشرفته) در تاريخ پنجشنبه 10تيرماه 1395 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر با اعطاي گواهينامه فني و حرفه اي

كارگاه فوق در محل مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي - شركت مهراعجاز كوير شرق برگزار مي گردد.

جهت آگاهي و كسب اطلاعات بيشتر آماده پاسخگويي به صورت پيام تلگرامي به شماره 09367576137 و يا 09394504037 و همچنين تلفن شركت به شماره 02332350007 هستيم.