جلسه هماهنگی برپایی دومین همایش و فن بازار ملی سلامت

در روز پنج شنبه مورخ 8/7/1395 جلسه هماهنگی برپایی دومین همایش و فن بازار ملی سلامت (آبان ماه سال جاری) با حضور نمایندگان تام­ الاختیار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید که به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آقای دکتر سعید ناظمی در جلسه حضور پیدا کردند. لازم به ذکر است که فن بازار ملی سلامت به عنوان بازوی توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران فعالیت خود را ذیل دفتر همکاری دانشگاه صنعت و جامعه آغاز نموده و تلاش می‌نماید تا در راستای تسهیل ارتباط دانشگاه، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان با صنعت و همچنین توانمند‌سازی اعضای هیأت‌علمی در حوزه فناوری و آموزش چگونگی تجاری‌سازی ایده‌ها نقشی مؤثر ایفا نماید.