شركت در نهمین نمایشگاه فناوری نانو

درتاریخ 14الی 17 مهرماه 1395 نهمین نمایشگاه فناوری نانو درمحل دایمی نمایشگاه­های بین المللی تهران برگزار گردید و آقای مهندس مازیار اقبالی  مدیرعامل شرکت نانو بهداشت آریا نوین شاهوار واحد فناور فعال در حوزه نانوتکنولوژی و مستقردر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در این نمایشگاه شرکت نموده و از نزدیک با دستاوردهای نوین علمی و صنعتی نانوتکنولوژی در حوزه بهداشت و سلامت بازدید و با برخی از شرکت های فعال در صنعت نانوتکنولوژی به منظورایجاد زمینه پژوهشی و صنعتی و ایجاد بازار فروش محصولات تولیدی از علم نانو در سطح استان و استان های همجوار رایزنی نمود.