اولین دوره آموزشی حقوق مالکیت فکری و اقسام آن با رویکرد ثبت اختراع

اولین دوره آموزشی حقوق مالکیت فکری و اقسام آن با رویکرد ثبت اختراع اعضای  هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود به مدت یک روز در محل دانشگاه علوم شاهرود برگزار گردید. این کارگاه آموزشی با حضور آقای دکتر ناظمی مدیر مرکز رشد فناوری سلامت، آقای مهندس امیری بهزادی و عده ای از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید که از مهمترین سرفصل های این دوره آموزشی بیان مقدمه ای بر تاريخچه مالكيت فكري، اهداف و مزایای حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، آشنایی با فرآیند ثبت اختراع در ایران و آشنایی با سیستم الکترونیکی اداره ثبت اختراع بود. لازم بذکر است که در طول مدت برگزاری دوره مذکور افراد  به چند گروه تقسیم شدند و هر کدام ایده ای را پس از جستجو در پایگاه داده ها برای جلوگیری از تکراری بودن انتخاب کرده و پس از تهیه اظهارنامه و ادعانامه اختراع یا ایده مورد نظرشان نسبت به ثبت و بارگزاری این مدارک در سامانه اداره کل مالکیت معنوی اقدام نمودند.