30 درصد تخفیف برای ثبت نام در استارآپ

داوطلبین و پژوهشگرانی که تا تاریخ 20 بهمن ماه جاری اقدام به ثبت نام در کارگاه Start up Weekend نمایند از 30 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.