تاسیس مرکز رشد گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شهرستان شاهرود به عنوان بزرگترین شهرستان استان سمنان بیشترین سهم را در تنوع گیاهان دارویی استان دارد بطوریکه یکی از مستعدترین مناطق برای پرورش و تولید انواع گیاهان دارویی است. از این­رو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در راستای استفاده از قابلیت­های موجود و توسعه و ترویج استفاده از گیاهان دارویی اقدام به راه­اندازی مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی نمود.