کارگاه مدل سازی و بهینه سازی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی

مرکز رشد فناوری سلامت در نظر دارد : "کارگاه مدل سازی و بهینه سازی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی" را در روز چهارشنبه مورخ 4دی ماه سال جاری از ساعت 30:8 الی 30:14 در محل دانشکده پزشکی طبقه اول اتاق ۲04 برگزار نماید. از تمامی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و پژوهشگران دعوت به عمل می آید در این کارگاه شرکت نمایند. جهت ثبت نام فرم زیر را کامل نمایید:

http://shmu.ac.ir/research/fa/form/103