اولويت‌هاي تحقيقاتي وزارت بهداشت اعلام شد

به نقل از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، فهرست اولويت‌هاي كميته گياهان دارويي و طب سنتي ، تجهيزات پزشكي و توان بخشي از سوي دفتر توسعه فناوري معاونت تحقيقات وزارت بهداشت اعلام شد.
 
دكتر ميردامادي، سرپرست  دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران گفت: با توجه به فعاليت‌هاي تحقيقاتي صورت گرفته در پژوهشكده‌هاي سازمان در زمينه گياهان دارويي، توليد داروهاي گياهي و فرآورده‌هاي طبيعي و با توجه به وجود دانش فني خالص‌سازي فرمولاسيون فناوري‌هاي نوين داروسازي، طراحي و ساخت ماشين‌آلات توليد و فرآوري گياهان دارويي و فرمولاسيون و توليد كنترل‌كننده‌هاي بيولوژيك، همكاري با وزارت بهداشت درخصوص فعاليت‌هاي پژوهشي ذكر شده آغاز شد.
 
وي افزود: در همين رابطه پژوهشكده‌هاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در ارتباط با توليد، استخراج و طراحي دستگاه‌ها و فرمولاسيون نهايي، مي‌توانند در قالب طرح‌هاي نيمه‌صنعتي و آماده تجاري‌سازي شدن همكاري كنند.
 
دكتر ميردامادي با بيان اين مطلب كه سابقه توليد كنترل‌كننده‌هاي بيولوژيك براي آفات در پژوهشكده زيست‌فناوري و كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران موجود است اظهار داشت: در رابطه با توليد گياهان دارويي نيز پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي و كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران آماده همكاري هستند و در همين خصوص فرمولاسيون با فناوري‌هاي نوين از جمله نانوكپسول كردن و پايدارسازي دارو و بررسي قدرت اثر دارو، مركز منطقه‌اي ميكروارگانيسم‌هاي صنعتي و پژوهشكده بيوتكنولوژي قادر به همكاري و مشاركت در طرح‌هاي فوق مي‌باشند.
 
سرپرست دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه‌ و صنعت اعلام داشت: اين پروژه‌ها قابليت ارائه در قالب طرح‌هاي كلان چند پژوهشكده‌اي و با نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به دفتر توسعه فناوري معاونت تحقيقات وزارت بهداشت و معاونت فناوري رياست جمهوري را دارند.

اولويت‌هاي كميته گياهان دارويي و طب سنتي

اولويت‌هاي كميته تجهيزات پزشكي

-اولويت‌هاي كميته توان بخشي