تأسيس مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

با استناد به راي صادره در دويست و چهل و پنجمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود تأسيس شد.

از مهمترين اهداف اين مركز مي توان به ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت محققین و افراد دارای ایده های برتر، کمک به تولید و توسعه محصولات قابل عرضه به بازار و ایجاد فضای لازم جهت رشد شرکت های نوپا اشاره كرد. 

اين مركز با مديريت آقاي مهندس سعيد ناظمي از اسفندماه سال 93 آماده ارائه خدمت و پيشبرد اهداف مي باشد.

بعضي از خدمات قابل ارائه توسط مركز رشد

1- خدمات استقرار و امکانات اولیه اداری و رایانه ای

2- تسهیلات مالی و اعتباری

3- خدمات آموزشی و مشاوره ای

4- خدمات شبکه و اطلاع رسانی

5-  خدمات آزمایشگاهی