اهداف مركز رشد

 اهداف آموزش در مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

هسته اصلى فرآيند حركت به سوى يك اقتصاد رقابتى، ايجاد بخش خصوصى، توسعه كارآفرينى و ايجاد شركت هاى كوچك و متوسط مى‌باشد. اين فرآيند جدا از حمايت مالى نيازمند زمينه‌اى براى آموزش، انتقال دانش و ايجاد زير ساختار شغلى براى تشويق بيشتر توسعه كارآفرينى و رشد مشاغل كوچك است. موسسات نوپا وشركت هاى كوچك و متوسط در رونق اقتصادى و به تبع آن كار آفرينى نقش بسيار مؤثرى دارند. توسعه اين موسسات در گرو ايجاد زير ساخت‌هاى لازم براى كاهش خطر پذيرى آنان در  دوران شروع فعاليت خود مى‌باشد. يكى از مهمترين اين زير ساختها مراكز رشد هستند. الگوى مراكز رشد يكى از راههاى كاهش مخاطره و افزايش ضريب موفقيت موسسات كوچك و متوسط توسط آنان مى باشد. اين الگو در كشورهاى مختلف دنيا تجربه شده است ودر حال گسترش وتوسعه است.

مراكز رشد در واقع نهادهائى هستند كه براى پرورش وايجاد كسب وكارهاى كوچك ومتوسط به گروه هاى كارآفرين و نوپا كمك مى‌كنند تا عمليات تبديل نوآوري  و ايده‌ها را به محصولات وخدمات جامعه با سرعت بيشترى انجام دهند.

يكى از اصلى‌ترين كاركردهاى این مراكز، رشد واحد‌های فناور نوپاست.  در همين راستا  مي توان به جايگاه مهم آموزش و مشاوره اشاره كرد. در واقع آموزش و مشاوره  باعث توانمندى نيروى انسانى موجود شده و موفقيت‌هاى آتى را تضمين مى‌نمايد، آموزش و مشاوره باعث بينش و بصيرت عميق‌تر، دانش و معرفت بالاتر و توانايى و مهارت بيشتر كارآفرينان  براى اجراى وظايف محوله، شده و در نتيجه موجب نيل به هدف‌هاى سازمانى با كارايى و ثمربخشى بهتر و بيشتر است. در همين راستا در مركز رشد دانشگاه دوره‌های آموزشی مرتبط با كسب  مهارت‌هاى كارآفرينى و بازار كار براى واحدهای فناور مستقر در مركز رشد و نيز دانشجويان تدوين گرديد.

1- اهداف دوره‌‌ها

 

· كسب دانش در حوزه‌ى كسب و كار و كارآفرينى

· كسب مهارت در استفاده از فنون تحليل فرصت‌هاى اقتصادى و تركيب برنامه‌هاى عملياتى

· شناسايى و تحريك استعدادها و مهارت‌هاى كارآفرينانه

· توسعه‌ى خلاقيت‌هاى فردى و گروهى

· القاى مخاطره‌پذيرى  با استفاده از فنون تحليلى و تأمين منابع

· ايجاد همدلى و حمايت براى جنبه‌هاى منحصر به فرد كارآفرينى

· تجديد نگرش‌ها در جهت پذيرش تغيير

با توجه به اين امر بخش آموزش مركز رشد فناورى‌ ، برگزارى دوره‌هاى آموزشى در دانشگاه را بر اساس اهداف زير برنامه ريزى نموده است:

1ـ آشنايى فراگيران با ويژگى‌هاى كارآفرينان و مقايسه ويژگى‌هاى خود با آنها به منظور شناخت قابليت‌هاى فردى و اقدام جهت برطرف كردن نقاط ضعف و توسعه‌ی نقاط قوت

2ـ آشنايى فراگيران با انواع كسب و كار و راهبردهاى توسعه آن، روش‌هاى پرورش خلاقيت، اخلاق حرفه‌اى، قوانين و مقررات كسب و كار و مهارت‌هاى لازم براى مديريت و اداره آن.

3ـ آموزش تحليل فرصت‌هاى اقتصادى و تركيب برنامه‌هاى عملياتى و روش‌هاى تأمين سرمايه كسب و كار.

4ـ آموزش اصول اوليه حسابدارى و امور مالى كسب و كارها.

5ـ آموزش فنون و نكات كليدى بازاريابى، تبليغات، مذاكره و ارتباطات تجارى به فراگيران.

6ـ يادگيرى نحوه‌ى تهيه يك طرح كسب و كار جامع و كامل به صورت عملى.

7- آشنايى بيشتر اساتيد با مسائل و موضوعات كارآفرينى و تشويق به تعريف پروژه‌هاى كارآفرينانه وهدایت آنها به سمت كسب وكار موفق و ساخت گروه‌های كارآفرين در دانشگاه.

8- توسعه‌ى بازار آموزش به فضاى صنعت و دستگاه‌هاى اجرايى.

2- محتواى دوره‌ها‌ى آموزشى

براى رسيدن به اهداف فوق دوره‌هايى طراحى شده است كه از لحاظ موضوعى به شش محور اصلى قابل تقسيم است كه عبارتند از:

· مهارت‌هاى فردى در كارآفرينى مانند خلاقيت و نوآورى، ارتباطات، اخلاق حرفه‌اى و ...

· تفكر اقتصادى و مديريت ريسك

· تحليل بازار و بازاريابى

· آشنايى با قوانين و مقررات كسب و كار و تأمين سرمايه

· آشنايى با مديريت كسب و كار

· تهيه طرح تجارى و چگونگى استفاده از آن

3- مهارت‌هاى قابل اكتساب از طريق برگزارى دوره‌هاى آموزشى

هدف از برگزارى اين دوره‌ها، كارآفرينى و راه‌اندازى و اداره يك كسب و كار از طريق ايجاد و تقويت مهارت‌هاى زير مى‌باشد:

 

مهارت‌هاى مورد نياز كارآفرينان

1- مديريت كسب و كار

2- مديريت و رهبرى پروژه

3- مديريت مالى و جريان نقدى

4- مديريت هزينه‌ها

5- مديريت و برنامه ريزى استراتژيك

6- مديريت و برنامه ريزى اطلاعات

7- مديريت نيروى انسانى

8- مديريت رشد و توسعه

9- مديريت زمان

10- مديريت جلسات

11-مديريت بهره‌ورى

12- مديريت ريسك

13-تفكر انتقادى

14- تفكر استراتژيك

15-تفكر اقتصادى

16- نوآورى و خلاقيت و تفكر خلاق

17-روحيه كار گروهى

18- ارتباط متقابل (تعامل)

19-اخلاق حرفه‌اى

20- روش‌هاى حل مسأله

21-تجزيه و تحليل مسائل

22- تصميم‌گيرى

23-روش‌هاى تصميم‌گيرى چند معياره

24- اصول و فنون مذاكره

25-اصول و فنون مستند سازى

26- اصول و فنون مكاتبات تجارى

27-اصول و فنون محاسبات تجارى

28- اصول و فنون قراردادها و عقد قرارداد

29-تهيه طرح تجارى

30-  اصول و فنون بازاريابى

31-مهارت‌هاى فروش

32- مهارت‌هاى حسابدارى

33-آشنايى با مراحل قانونى راه‌‌اندازى كسب و كار و ثبت شركت‌ها

34- آشنايى با قوانين و مقررات بانكى، مالياتى، سرمايه‌گذارى، سهام و ...