آخرين بروز رساني: 16 فروردين ماه 94؛ تعداد صفحات: 52

تعداد صفحات: 52
مركز رشد فناوري سلامت
مركز رشد فناوري سلامت - گالري تصاوير
مركز رشد فناوري سلامت - نقشه سايت
مركز رشد فناوري سلامت - پيشنهادات و انتقادات
مركز رشد فناوري سلامت - درباره ما
مركز رشد فناوري سلامت
مركز رشد فناوري سلامت - معرفي
مركز رشد فناوري سلامت - معرفي مركز
مركز رشد فناوري سلامت - جايگاه مراكز رشد
مركز رشد فناوري سلامت - توانمندي ها و دستاوردها
مركز رشد فناوري سلامت - فرم ها و اطلاعيه ها
مركز رشد فناوري سلامت - آئين نامه ها و بخش نامه ها
مركز رشد فناوري سلامت - اهداف
مركز رشد فناوري سلامت - آموزش و مشاوره
مركز رشد فناوري سلامت - اهداف آموزش
مركز رشد فناوري سلامت - دوره هاي آموزشي
مركز رشد فناوري سلامت - نكات آموزشي
مركز رشد فناوري سلامت - مشاوره
مركز رشد فناوري سلامت - واحدهای فناور
مركز رشد فناوري سلامت - اركان و اعضا
مركز رشد فناوري سلامت - پرسنل مركز
مركز رشد فناوري سلامت - حمايت ها
مركز رشد فناوري سلامت - تجهيزات
مركز رشد فناوري سلامت - اخبار و رويدادها
مركز رشد فناوري سلامت - پذيرش
مركز رشد فناوري سلامت - شرايط اوليه پذيرش
مركز رشد فناوري سلامت - حوزه هاى تخصصى مورد پذيرش
مركز رشد فناوري سلامت - موارد عدم پذيرش
مركز رشد فناوري سلامت - مراحل پذيرش و استقرار
مركز رشد فناوري سلامت - الزامات و توصيه‌ها
مركز رشد فناوري سلامت - فرم هاي پذيرش
مركز رشد فناوري سلامت - فراخوان وزارت بهداشت در جهت توسعه فناوري سلامت
مركز رشد فناوري سلامت - تأسيس مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
مركز رشد فناوري سلامت - فراخوان جذب و پذیرش واحدهای فناور
مركز رشد فناوري سلامت - اولويت‌هاي تحقيقاتي وزارت بهداشت
مركز رشد فناوري سلامت
مركز رشد فناوري سلامت - گالري تصاوير
مركز رشد فناوري سلامت - پيشنهادات و انتقادات
مركز رشد فناوري سلامت -
    
data
         
all_files
              
files13 pages
فرم پذيرش واحدهاي فناور
فهرست الويت هاي كميته گياهان دارويي و طب سنتي
ليست نيازها و اولويت هاي وسايل، ملزومات و تجهيزات پزشكي
ليست محورهاي مورد حمايت كميته توان بخشي
فرم بررسی عملکرد دوره ای واحدهای فناور
فرم گزارش دوره ای واحدهای فناور
دستورالعمل گزارش پاياني دوره رشد
دستورالعمل تعيين ضرايب بازپرداخت تسهیلات موسسات فناور
فرم پذيرش واحدهاي فناور
فراخوان وزارت بهداشت در جهت توسعه فناوري سلامت
گردش كار پذيرش واحدهاي فناور در مركز فناوري رشد سلامت
شيوه نامه تاسيس شرکت های دانش بنیان
فرم ارایه مطالب مرتبط به ایده محوری در جلسه جذب و پذیرش