معرفی کارگاه شکوفایی ایده های نوآورانه

كارگاه  رويداد شكوفايي ايده هاى نوآورانه يا رويداد نوپاى سلامت کارگاهی  3 روزه  (9 تا 11 اسفندماه سال 1396) است كه برای آموزش راه اندازى کسب وکار نوپا در زمینه هاى مختلف سلامت، زیست فناورى و داروسازى، تجهیزات پزشکىو کاربرد فناوری اطالعات در حوزه ى سلامت تشكيل شده است؛ 

از جمله اهداف  اين كارگاه مي توان به  موارد زير اشاره كرد:

- آموزش پیش نیازهای اولیه برای راه اندازی شرکت دانش بنیان در حوزه ی سلامت

- کمک به تشکیل تیم برای راه اندازی کسب وکار

- جذب سرمایه برای عملی کردن ایده ها یا تکمیل کارهای نیمه آماده

 

مخاطبان اين كارگاه به دو گروه كلي تقسيم مي شود؛

1- متخصصان سالمت(دانشجویان، فارغ التحصیالن و اساتید رشته های پزشکی، داروسازی، علوم زیستی، مهندسی پزشکی و ...)

2- دیگران (برنامه نویس ها، متخصصان کسب وکار، ایده پردازان و ...)